Visie en speerpunten van De Lokale Partij

De Lokale Partij stelt de inwoner centraal. Wij zijn er voor u.

We laten ons voeden door de meningen die in de dorpskernen leven. Bij het leveren van onze bijdrage aan de besluitvorming gaan we uit van de prioriteiten die door inwoners van de betreffende dorpskern(en) worden gesteld. Waar dat maar mogelijk is, geven we daaraan gewicht in de politieke discussies.

Hieronder de negen speerpunten waarmee we de verkiezingen van 2018 zijn ingegaan:

1. Toekomst van onze gemeente Zelfstandig, geen fusie met Hilversum

2. Contact met en luisteren naar de inwoners – Verkleinen van de kloof tussen politiek en inwoners

3. Open en transparant goede communicatie

4. Gedegen financieel beleidniet meer uitgeven dan echt nodig is, streven naar lagere lasten

5. Dorpskernen centraalbehoud van leefbaarheid

6. Verbindendgezamenlijk met anderen oplossingen zoeken

7. Kwaliteit in de raadeen goede onderbouwing van de standpunten

8. Meer aandacht voor groen en duurzaamheid niet alles volbouwen; energietransitie

9. Omzien naar elkaarvangnet maar geen hangmat

Share