De thema’s van De Lokale Partij

De Lokale Partij stelt de inwoner centraal. Wij zijn er voor u.

We laten ons voeden door de meningen die in de dorpskernen leven. Bij het leveren van onze bijdrage aan de besluitvorming gaan we uit van de prioriteiten die door inwoners van de betreffende dorpskern(en) worden gesteld. Waar dat maar mogelijk is, geven we daaraan gewicht in de politieke discussies.

Hieronder de negen thema’s waarmee we de verkiezingen van 2022 zijn ingaan:

  1. Luisteren naar inwoners
  1. Financiën op orde
  1. Wonen in Wijdemeren
  1. Werken aan Wijdemeren
  1. Groene economie
  1. Omzien naar elkaar
  1. De groen-blauwe parel
  1. Verkeersveiligheid
  1. Dorpskernen centraal

Het volledige verkiezingsprogramma 2022-2026 treft u hier.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een Coalitieakkoord-Plus.

Share