Contactgegevens De Lokale Partij

 

Gemeenteraadsfractie

Raadsleden

Fractie-assistenten

Fractie per mail: fractie@delokalepartij.org

Bestuur

Bestuur per mail: bestuur@delokalepartij.org

Correspondentieadres: Oud Loosdrechtsedijk 16, 1231 NA Loosdrecht

Algemeen email: info@delokalepartij.org

Facebook: De Lokale Partij

Twitter: @DeLokalePartij_

 

Bankrekeningnummer: NL42 SNSB 0922 0515 26

Share