Bij ons volop kansen. Bij ons treft u geen vastgeroeste patronen aan. Oog voor wat goed is en een open mind voor vernieuwing. Goede ideeën verdienen een podium of de opstap er naar.

Dit kan via De Lokale Partij.

Meelezen

Als Raadslid krijgen wij bergen aan onderwerpen voorgeschoteld waar we iets van moeten/kunnen vinden. Al diverse inwoners lezen met ons mee en geven ons feedback en input. Zou u dat ook wel eens willen uitproberen? Wees niet bang, u hoeft echt niet alle stukken te lezen, alleen hetgeen u aanspreekt danwel tijd voor heeft. Wanneer u met ons contact op neemt dan leggen we graag uit hoe dit in zijn werk gaat.

Lidmaatschap

Wilt u onze vereniging, ideeën en inzet ondersteunen? Word dan lid van De Lokale Partij.

Voor €20 per kalenderjaar kunt u lid worden en verwerft u stemrecht tijdens de ledenvergaderingen. Aanmelden kan via deze link, dan maken we het graag voor u in orde. U ontvangt dan ook automatisch onze nieuwsbrieven.

Donateur

Onze vereniging besteedt met plezier veel tijd in een gedegen invulling van de politiek maatschappelijke taak. Om de slagkracht te kunnen vergroten zijn financiële middelen onontbeerlijk. Donaties zijn meer dan welkom. Mocht u ons enthousiasme financieel willen ondersteunen, dan horen en zien we dat graag.

U kunt voor informatie over donateurschap een mail sturen aan bestuur@delokalepartij.org

Ons bankrekeningnummer is: NL42 SNSB 0922 0515 26 ten name van De Lokale Partij in Loosdrecht.

Vacatures

Wij staan open voor nieuwe aanwas. Verschillende achtergronden bindt ons dat we oog hebben voor de mening van de ander. We zijn complementair en voelen ons een sterk team.

We hebben expliciet gekozen voor een energie gevende setting. Met enthousiasme weten wij wel raad. Voor nu en in de toekomst hebben we ruimte voor mensen die ook graag willen meehelpen.

Houdt u ook van inhoudelijkheid en logica? Vindt u de kloof tussen burger en overheid ook zo storend? Wilt u ook graag uw steentje bijdragen aan onze eigen leefomgeving? Wellicht past uw insteek bij de onze. Bel ons, we gaan graag met u hierover in gesprek.

Vacatures en mogelijkheden:

Doet u mee?

Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie!

Share