Welkom op de website van de Lokale Partij

Een jonge partij, in 2014 gestart door de raadsleden Gert Zagt en Alette Zandbergen, kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en uitgegroeid tot de grootste partij van gemeente Wijdemeren na de verkiezingen in 2018. Waarna in 2022 er nog eens een verdubbeling kwam naar 8 zetels en De Lokale Partij in het college zit met 2 wethouders. De coalitie 2022-2026 startte met De Lokale Partij, VVD en PvdA/GL. Voor het zomerreces 2023 heeft PvdA/GL besloten uit de coalitie te stappen. De Lokale Partij en VVD vormen nu coalitie.

Waarom een nieuwe partij

Omdat besturen en communiceren beter kan. De politiek laat de inwoners te vaak links liggen. Het zijn twee werelden. U en wij hebben daar last van. De kloof wordt maar groter en het vertrouwen brokkelt af. En dat willen wij veranderen, niet uit idealisme, maar bovenal uit noodzaak. Wij willen de politieke wereld en de wereld van onze inwoners beter op elkaar laten aansluiten. Een lokale overheid creëren die er niet ondanks de inwoners is, maar dankzij de inwoners. Een overheid die in dienst staat van die burger, die zorgt voor een optimale leefomgeving, transparant en open communiceert en de toekomst veilig stelt (financieel, veiligheid en ondernemend). Een partij die de stem van onze lokale inwoners in de politieke arena laat horen, ruggengraat heeft en gaat voor deze belangen van onze inwoners.

Waar staan wij voor

Leidraad voor ons werk in de gemeenteraad zal het Coalitieakkoord-Plus “Alle hens aan dek” zijn. Een product wat is voort gevloeid uit onze 9  speerpunten , ons verkiezingsprogramma 2022-2026 en de coalitieonderhandelingen.

Coalitie

Prachtig resultaat bij de verkiezingen van 16 maart 2022. Na een prettig formatieproces maakt De Lokale Partij deel uit van het college samen met PvdA/GL en VVD. Op onze verkiezingen pagina kunt u het nalezen over de het verloop van de Gemeenteraadsverkiezingen (14, 15 & 16 maart 2022). Actuelere berichtgeving treft u op onze nieuwsblog-pagina.

Wie zijn wij

Wethouders en Fractieleden

(zie ook de contactpagina voor meer informatie)

 

 

Bestuur

Leden

Onze achterban is van groot belang voor het welslagen van onze missie: een partij voor iedereen. Steunt u deze missie? Sluit u zich dan bij ons aan. Samen met u zijn we sterker! Op de Doe Mee pagina kunt u zien op wat voor manier u mee kunt doen: lid worden, of meelezen met raadsstukken, of de nieuwsbrief ontvangen.

Share