Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

9 mei 2018: bespreking bestuursakkoord 2018-2022 tijdens installatieraad

wat vindt De Lokale Partij van het bestuursakkoord

De kaarten zijn geschud. CDA, DB, VVD & D66 zijn een bestuursakkoord overeengekomen. Per vandaag zitten wij officieel in de oppositie, tezamen met PvdA/GL. Wat wij van het bestuursakkoord vinden en de wijze waarop dit tot stand is gekomen kan u hier nalezen.  Als oppositie zullen wij sterk op de inhoud zijn en blijven. Constructief en met passie en ambitie gaan wij die rol in de gemeenteraad voortzetten.

10 april 2018: persbericht

Het is de formateurs Dros en Krook helaas niet gelukt om partijen bij elkaar te brengen. Zie ons Persbericht dank aan formateurs

3 april 2018: tweede openbare formatie bijeenkomst

Op 3 april is de tweede openbare bijeenkomst om te zien hoe het beste een nieuw College van B&W gevormd kan worden en over welke punten men overeenstemming kan bereiken. De avond staat onder leiding van de formateurs Dros en Krook. Zie hier onze inbreng: input 7 punten De Lokale Partij

29 maart 2018: 

De Lokale Partij heeft als grootste partij het initiatief voor de vorming van een nieuw College met nieuwe wethouders.

Wij vinden dat de kiezer zich duidelijk heeft uitgesproken tegen de opgelegde herindeling van hoger hand. DorpsBelangen en De Lokale Partij hebben sterke zetelwinst gekregen. Wij vinden het dus logisch dat die twee partijen het hart vormen van een nieuw College. Maar we willen graag samenwerken met meer partijen om een zo breed mogelijk draagvlak te hebben.

Na een eerste verkennende openbare bijeenkomst op 26 maart met alle politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad, zijn Ab Krook en Arjan Dros aangesteld als formateurs:  Persbericht Dros en Krook formateurs

21 maart 2018: de verkiezingsuitslag

DE LOKALE PARTIJ, vier zetels en de meeste stemmen !!!
Prachtige uitslag met dank aan ons fantastische team en de kiezer.

17 maart 2018:
U bent straks aan zet. Welk hokje gaat u rood maken?

 

17 maart 2018:
Campagne in Ankeveen !
Op zaterdag 17 maart  van 8 tot 12.30 uur staan we met onze verkiezingscaravan op de gezellige weekmarkt in Ankeveen. Kom even langs voor een praatje en een kopje koffie !

 

 

—————-

 

8 maart 2018

We staan prominent in de Gooi- en Eemlander van 8 maart.

 

 

6 maart 2018

Het verkiezingsprogramma is gepubliceerd.

Verkiezingsprogramma

17 februari 2018

Onze verkiezingsposters: per kern verschillend.

 

Kortenhoef en ‘s-Graveland
Alette Zandbergen, Frits den Hartog, Lide Nuissl,
Gert Zagt

 

 

 

 

Nederhorst den Berg
Alette Zandbergen, Marius Knijff, Renee Wijnen,
Gert Zagt

 

 

 

Loosdrecht
Gert Zagt, Alette Zandbergen, Olivier Goetheer

 

 

 

 

Ankeveen
Alette Zandbergen, Friso van Voorthuizen, Margiet
Rademaker, Gert Zagt

 

16 januari 2018 
De Ledenvergadering van De Lokale Partij heeft de kandidatenlijst voor de verkiezingen en het duo-lijsttrekkerschap unaniem vastgesteld: Kandidatenlijst

 

 

 

 

 

Lees hierover meer in ons  Persbericht 17 januari 2017

—————-

9 januari 2018

VOG (verklaring omtrent gedrag).
Voordat onze top op de kandidatenlijst mocht moesten zij een VOG kunnen overleggen. En zo geschiedde..


——————

22 december 2017
Lichtjesmarkt in Ankeveen
Tijdens deze sfeervolle kerstmarkt was de verkiezingscaravan op een opvallende plek aanwezig om aandacht te vragen voor de lokale politiek en natuurlijk voor de plannen van De Lokale Partij.

—————-

 

 

16 december 2017
Christmas Carol Kerstmarkt in Nederhorst den Berg. Veel aanloop bij onze  “politieke foodtruck”.

 

—————-

5 december 2017
Registratie van de naam De Lokale Partij voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Share