Een nieuwe lente, een nieuw geluid is de bekende uitdrukking . De Lokale Partij start het voorjaar met deze Nieuwsblog op haar website. De gemeenteraadsfractie zal hier binnenkort regelmatig wat schrijven over de gemeentelijke politiek in Wijdemeren.

Bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting op ons standpunt in de Gemeenteraad, of een analyse uit de politieke arena al dan niet voorzien van een messcherp commentaar.

We willen graag een politieke discussie en we nodigen de lezers dan ook van harte uit om te reageren op de stukjes.

Ik wens de schrijvers en de lezers een zinvolle discussie !

Friso van Voorthuizen – voorzitter De Lokale Partij

2 april 2019

Share