Actueel 

21 november 2018 Fantastisch nieuws !!
Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt.
‘Geweldig dat onze kiezers nu hun stem bewaarheid zien’. Zie hier ons persbericht

Lees hier het persbericht van Provincie Noord Holland en de reactie van het college op einde fusieverhaal

21 juni 2018: 1e raadsvoorstel van nieuwe coalitie over bestuurlijke toekomst. Zie hier onze woordelijke bijdrage over dit raadsvoorstel. Er ontbreken SMART-formuleringen en /of plannen. Wederom oproep gedaan om te komen tot draagvlak en onderbouwing.

5 juni 2018: Provincie besluit tot verlenging Arhi-procedure nav brief minister die meldt dat herziening beleidskader herindeling nog enige maanden duurt

15 maart 2018: Er was een stevige motie in de de laatste raad: “onder de voorwaarden zoals beschreven in het PvA geen gesprekken met Berenschot aan te gaan” die klip en klaar was over het plan van aanpak van Berenschot. Het CDA trok zich terug en de motie sneuvelde. Ook de wethouder van DorpsBelangen ontraadde de motie. Onbegrijpelijk. Wij zeggen laat de verkiezingen maar komen !!!

5 maart 2018: Plan van Aanpak van Berenschot lekte uit. Hieruit blijkt maar weer het dictatoriale gedrag van de provincie. Lees hier ons persbericht Dictator daarover.

5 febr 2018: Persbericht: De Lokale Partij gaat naar het Europese hof Rob Bruintjes (DAB) uit Blaricum legde de vinger op de zere plek. Voor meer heldere uiteenzetting lees oa. de blogs van Niels Rood (Eemnes) Noordhollandse fusie jaren onder de rechter (3 febr ’18). Maar ook de latere blogs:
Remkes regie volledig kwijt (14 febr  ’18)
Juridische middelen om ARHI te beëindigen ( 20 febr ’18)
Fusieplan zakt weg in juridisch moeras  (24 febr ’18)
Verontwaardiging en verwarring rond dramfusie (2 mrt ’18)

2 november 2017 Wij hebben een grote stap gezet. Een stap waarmee op dit moment onze inwoners het meest bij gebaat zijn gezien de dwang van de provincie om Wijdemeren bestuurlijk te laten fuseren met Hilversum. In meerderheid heeft de raad besloten  tot een ambtelijke fusie met Hilversum EN Gooise Meren en wellicht Weesp.  Lees hier hetgeen De Lokale Partij heeft ingebracht en uitgesproken op 2 nov 2017. 7 november besluit de provincie wat ze doen met de arhi-procedure.

Aangenomen motie: Bestuurlijk zelfstandig, Ambtelijk fuseren
Ingetrokken motie van De Lokale Partij (2 nov 2017)

21 september 2017: bespraken we kort de brief van de provincie. Lees hier wat wij toen zeiden in de raad.

13 september 2017 ontvingen wij een brief van de provincie met een aantal opmerkingen nav het rondje Open Overleg in regio Gooi &Vecht. De provincie heeft voor Wijdemeren 2 opties, leest u het maar na. Het is aardbeienjam of aardbeienjam. Wij zijn not amused. We beraden ons op dit moment op een reactie. Donderdag 21 september zal de raad deze brief bespreken op het publieke podium.

11 mei 2017 kwam gedeputeerde Jack van der Hoek voor het Open Overleg naar Wijdemeren. De Lokale Partij stelde de volgende vragen en gaf hem deze boodschap mee.

De Lokale Partij blijft zeer alert in dossier “Fusie?”. De regie moet terug naar de gemeenten. 7 februari 2017 Provincie Noord Holland meldt dat zij de procedure starten (arhi-procedure) om te komen tot een gemeentelijke herindeling in regio Gooi en Vecht. Om te komen tot max.3 gemeenten. Lees hier de brief van de provincie Wij hebben de brief grondig bestudeerd en contact gezocht met onze “lokale buren” hetgeen leidde tot het volgende: “Lokale partijen uit Gooi & Vechtstreek massaal tegen fusiedrift Provincie Gemeenten en inwoners volledig buitenspel gezet in proces tot herindeling.

 

Staat u de wijze waarop De Lokale Partij in dit dossier optreedt aan? Kom dan eens met ons praten. Met de verkiezingen in maart 2018 en de actuele wending kunnen we zeker hulp gebruiken. Bel ons en tast vrijblijvend eens af wat de mogelijkheden zijn. Of word lid.

Speciale dank van ons aan Burgerinitiatief Wijdemeren2020 en de ondertekenaars!!! Wijdemeren2020 dank voor uw tomeloze inzet. Het houden van de Petitie “Geen Fusie Met Hilversum” in onze gemeente had een veelzeggende uitkomst waar we als politiek niet om heen kunnen en mochten gaan. ??? Dank aan de 7734 ondertekenaars dat u uw stem heeft laten horen. Soms moet je in de politiek dus ook letterlijk “de handen uit de mouwen steken”. Het hielp om op 25 nov 2016 het signaal naar Provincie te laten sturen van ZELFSTANDIG BLIJVEN, GEEN FUSIE.

Wilt u alles weten over wel of geen fusie?
Hieronder treft u documenten aan waarmee wij mede onze mening vormen over de toekomst van onze gemeente. Wij waren en zijn van mening dat er veel te weinig fundament is om voor te sorteren op een fusie met Hilversum of welke gemeente dan ook.  Voorbijgaan aan de stem van de kiezer vinden wij ongepast! O.b.v echte feiten komen tot logische beslissingen daar streeft De Lokale Partij naar. IMG_6966

Hieronder specifieke documenten die in de gemeente Wijdemeren voorbij komen en kwamen. Voor nog meer achtergrond info over het onderwerp fusie verwijzen we u graag naar de tabbladen “analyses en algemene info” analyse van o.a. het Deloitte-rapport en diverse (wetenschappelijke) artikelen en het tabblad “bij de buren” om een beeld te geven wat er buiten onze gemeentegrenzen speelt . Indien u nog handige info mist, mail ons.

Het groeiende dossier over wel of niet fuseren

 1. Bijdrage De Lokale Partij op 1e raadsvoorstel van nieuwe coalitie over Bestuurlijke toekomst (21 juni ’18)
 2. ProvNH besluit verlenging ARHI-procedure (5 juni ’18)
 3. Plan van Aanpak Berenschot (27 febr ’18)
 4. Brief provNH besluit voortzetting ARHI, verlenging termijn voorbereidingsbesluit fusie Wijdemeren/Hilversum tot 1 sept 2019. Met eerst haalbare fusiedatum 1 jan 2021 (7 nov 2017)
 5. Bijdrage De Lokale Partij in 1e en 2e termijn op 2 nov 2017
 6. Aangenomen motie: Bestuurlijk zelfstandig, ambtelijk fuseren (aangenomen 2 nov 2017)
 7. Ingetrokken motie van De Lokale Partij (2 nov 2017)
 8. Kort besprak raad Wijdemeren de brief vd Provincie in de raad. Dit zei De Lokale Partij (21 nov 2017)
 9. Brief van provincieNH; opmerkingen nav open overleg en o.a. 2 opties voor Wijdemeren (13 sept 2017)
 10. Hetgeen De Lokale Partij heeft meegegeven aan gedeputeerde tijdens het Open Overleg (d.d. 11mei 2017)
 11. Presentatie Rijnconsult analyse organisatie (3 mei 2017)
 12. Verslagen van de ‘open overleggen’ provincie-gemeentenG&V ( maart/ april 2017) en overige documenten die Provincie nodig heeft inzake compleetmaken arhi-procedure.
 13. Verslag open overleg ProvNH met college B&W Wijdemeren (15 maart 2017)
 14. Ingebrachte motie “Pas op de plaats bij herindeling regio G&V (2 maart 2017)
 15. Persbericht 21 lokale partijen in regio Gooi & Vecht massaal tegen fusiedrift ProvNH; inwoners en gemeenten volledig buitenspel gezet (2 maart 2017)
 16. Code Rood, ingezonden brief (10 febr.2017)

De start van de Arhi-procedure (7 febr.2017) en de weg er naartoe:

 1. Brief Provincie, start ahi-procedure (7 febr 2017)
 2. Nieuwsbrief dec 2016 met o.a. “Fusie van de baan”
 3. Verslag overleg Provincie met bestuurders Gooi & Vecht (7 dec 2016)
 4. Verzonden zienswijze over toekomst Wijdemeren aan Provincie Noord Holland (25 nov 2016)
 5. Aangenomen amendement DB,(24 nov 2016)
 6. Amendement (24 nov 16)”Doorgaan waar Deloitte gestopt is”; helaas was hier geen meerderheid voor. (D66, VVD en De Lokale Partij waren voor).
 7. Raadsvergadering 24 nov 2016 onze inbreng in 1e termijn; over zienswijze Toekomst Wijdemeren
 8. 14 nov 2016 Inbreng 1e termijn van De Lokale Partij inzake bestuurskrachtonderzoek
 9. Nieuwsbrief “Weet wat er speelt” (10 nov 2016)
 10. CONCEPT zienswijze van het college  (letwel het raadsvoorstel is bijlage bij deze brief) 2 nov 2016 (24 nov wordt hierover besloten in de Raad)
 11. Onze eerste annotaties op de CONCEPT Raadsvoorstel (als bijlage van de zienswijze bkm ri ProvNH) (2 nov 2016) (24 nov wordt hierover besloten in de Raad)
 12. Resultaten enquête Wijdemeren incl. open antwoorden (1 nov 2016)
 13. Deloitte Beantwoording vragen Laren en Wijdemeren (bijlage bestuurskrachtonderzoek) (31 aug 2016)
 14. Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek Eindrapportage (29 aug 2016)
 15. 160126-DEF-Brief-van-Wijdemeren-aan-GS-prov-NH-inzake-bestuurskrachtonderzoek (25/8/16 door ons geannoteerd ivm Enquête)
 16. 20160511 offerte Deloitte (zonder hoofdstuk 5)
 17. Informatiepagina Provincie NH over regio Gooi & Vecht
 18. verslag gesprek met zorgexperts (24 februari 2016)
 19. 160126 DEF Brief van Wijdemeren aan GS prov NH inzake bestuurskrachtonderzoek
 20. 160121 Bijdrage in Raad van De Lokale Partij over Brief aan GS over bestuurskrachtmeting
 21. 160121 concept brief_van_college_WM_aan_GS_prov_Noord-Holland
 22. 160114 inbreng 1e termijn van De Lokale Partij over BKM
 23. 160114 antw aan Provincie NoordHolland aangereikt door oppositie
 24. 160114 Drie inspraakreacties van burgers tijdens cieBM over BKM
 25. Indringende brief van een inwoonster uit Wijdemeren; haast BKM voorbarig (10 januari 2016)
 26. Flyer van Burgerinitiatief Wijdemeren2020 TEGEN fusie Wijdemeren Hilversum
 27. Schriftelijke vragen van De Lokale Partij over Weesp is Boos (29 december 2015)
 28. Weesp is boos en heeft zorgen over afbouw SWW samenwerking (Brief d.d. 24 december 2015)
 29. Brief aan GS: planning en haast om te komen tot fusie vóór 1/1/19 (ontv. 18 december 2015)
 30. Standpunt De Lokale Partij tijdens Podiumdiscussie in Ankeveen (26 oktober 2015)
 31. Reactie De Lokale Partij op Burgemeestersbrief Stekker uit Samenwerking SWW (Raadsinbreng 24/9/2015)
 32. Samenwerking SWW gemeld in Staatscourant op 11 sept 2015
 33. Stekker uit SWW burgemeestersbrief  op 10 sept 2015
 34. Gemeentelijke pagina over Toekomst Fusie
 35. Schriftelijke vragen. “Wijdemeren is ontrouw” + antwoord burgemeester (juli 2015)
 36. Verslag focusgesprek met 10 inwoners uit Wijdemeren 17 juni 2015
 37. Nieuwsbrief-verslag-dorpsavonden 2014
 38. Reactie GS Provincie NH op advies verkenners en zienswijzen d.d. 19 nov 2014
 39. zienswijzebrief aan provincie NH nav verkennersrapport 13-10-2014
 40. HilversumRapport Verkenners advies aan provincie NH en gemeenten “Gooi- en Vechtstreek: regio met een plus!?” (april 2014)
 41. Rapport Winsemius: :samenwerking Gooi en Vechtstreek (18 april 2013)

 

Uw mening telt! Deel uw inzichten en tips met ons. Bijvoorbeeld over #Fusie of een ander onderwerp. wat vindt u

Share