Wat gebeurt er bij de buren? In onze buur-gemeenten in Regio Gooi- en Vechtstreek is het onderwerp bestuurskracht en toekomst van de gemeente/regio ook een hot onderwerp. Om een beetje overzicht te krijgen hieronder enige informatie hierover verzameld per gemeente.

Indien u nog goeie tips heeft, danwel linkjes naar interessante informatie over dit onderwerp dan horen we dat graag zodat we het overzicht daarmee kunnen aanvullen. U kan dit mailen naar: info@delokalepartij.org

Provincie Noord-Holand en Regio G&V

 1. Verslagen van de ‘open overleggen’ provincie-gemeentenG&V ( maart/ april /mei 2017) en overige documenten die Provincie nodig heeft inzake compleetmaken arhi-procedure.
 2. Regionale Samenwerkingsagenda voor Regio Gooi& Vechtstreek; hier leest u wat er regionaal zoal gezamenlijk wordt gedaan. Zie ook o.a. speerpunten/ verslagen regiobijeenkomst.

Hilversum

 1. Bijdrage Lokale Partijen + SP tijdens gesprek met gedeputeerde ic open overlegfase 24 mei 2017
 2. Aangepaste conceptzienswijze (zie punt hieronder) is geamendeerd met het volgende:
  Op bladzijde 3 van de zienswijze is de zin (bovenaan):
  ‘Op voorhand willen wij een dergelijke tussenstap niet uitsluiten maar achten de zeer lange periode van interne focus en reorganisaties die hiervan het gevolg zijn, minder wenselijk’.
  volledig vervangen door:
  ‘Deze tussenstap willen wij niet uitsluiten’.
 3. Aangepaste concept brief GS bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi en Vechtstreek t.b.v. besluitvorming in de raad van 9 november 2016
 4. Notulen cieEB hilversum over bestuurskrachtonderzoek (12 okt 2016)
 5. Conceptbrief van Hilversum aan GS NoordHolland over rapport Deloitte Hilversum wil zo efficiënt mogelijk naar 1 gemeente. “Gooistad”(12 okt 2016)
 6. Inspraakreactie bewoners Hilversumse Meent ; grote zorgen over vergroting afstand tot de burger en missen uitwerking hoe dit te borgen (4 okt 16)
 7. Column “Hoezo Gooistad?” van democratisch gat naar democratisch tekort(mrt 2014, Arjo Klamer (nu weth), SP)
 8. D66 Blaricum, Gooise Meren, Hilversum en Laren willen in 1x naar Gooistad

Weesp

 1. Aangenomen zienswijze weeps op bestuurskrachtmeting in raad 27 oktober 2016
 2. Bestuurskrachtonderzoek “Weesp meet eigen kracht”
 3. Flipagram van presentatie Politiekplein toekomstvisie Weesp (11 okt 2016)
 4. Concept zienswijze Weesp over Deloitterapport aan GS-NH (13 okt 2016)

BELcombinatie (Blaricum/ Laren/ Eemnes)

 1. Concept zienswijze BELcombinatie over Deloitterapport aan GS-NH(25 okt 2016)

Blaricum

 1. Raadsvoorstel Zienswijze Blaricum  (wijkt af van Laren en Eemnes)
 2. zienswijze blaricum op bestuurskrachtmeting nov 2016 in amendementsvorm
 3. D66 Blaricum, Gooise Meren, Hilversum en Laren willen in 1x naar Gooistad

Laren

 1. Aangenomen Zienswijze Brief van Laren naar Provincie (9 nov 2016)
 2. Sec raadsbesluit inzake zienswijze bestuurskrachtmeting 9 nov 2016
 3. Raadsvoorstel Zienswijze Laren 9 nov 2016
 4. D66 Blaricum, Gooise Meren, Hilversum en Laren willen in 1x naar Gooistad
 5. Larensbehoud: Deloitte vergaloppeerd zich in de conclusies  Larensbehoud gaat voor blijvende zelfstandigheid van Laren (30 aug 2016)

Eemnes

 1. BELcombinatie-gemeenten hadden een gezamenlijke concept-zienswijze. Voor Blaricum is de zienswijze feitelijk in amendementsvorm aangenomen (dus afwijkend van het concept).
  Voor Laren is het dezelfde als die van Blaricum maar dan zonder de geamendeerde tekst. Dus de doorhalingen in rood zijn wel in stand gebleven. En de toevoegingen in rood bestaan daar niet. Voor Eemnes idem dito.
 2. Laatste nieuws toekomst Eemnes (gemeentesite)
 3. Resultaten enquête onder burgers eemnes (
 4. Haarlemse bedriegertjes (jan 2016, persl.blog Niels Rood Weth D66 Eemnes)
 5. Niemand wil een oplossing voor een probleem dat nog verzonnen moet worden (persl. blog Niels Rood Weth D66 Eemnes)

Huizen

 1. Zienswijze fase open overleg 13 juli 2017; onvoldoende draagvlak fusie op schaal zoals door GS bepleit
 2. Amendement bestuurskrachtonderzoek Huizen 3 nov 2016
 3. onderzoek bestuurskracht Huizen; geen reden om af te wijken van coalitieakkoord 2014-2018
 4. Conceptzienswijze Huizen over Deloitterapport aan GS-NH (13 okt 2016)

Gooise Meren (Bussum, Naarden & Blaricum)

 1. Per 1 januari 2016 fuseerden Bussum, Naarden & Blaricum tot Gooise Meren, zij zijn niet meegenomen in het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte.
 2. D66 Blaricum, Gooise Meren, Hilversum en Laren willen in 1x naar Gooistad

Wijdemeren

 1. Zie onze uitgebreid pagina over Fusie
Share