Over het onderwerp fusie, danwel herindeling, wordt erg veel geschreven. Hier vindt u enkele analyses, rapporten en onderzoeken. De Lokale Partij heeft deze info tot zich genomen en vormde mede daarop haar mening in het dossier De bestuurlijke toekomst van Wijdemeren.

Onze conclusie: er ontbreekt nog steeds een stevig fundament om voor te sorteren op een fusie met Hilversum of welke gemeente dan ook.  Voorbijgaan aan de stem van de kiezer vinden wij ongepast! O.b.v echte feiten komen tot logische beslissingen daar streeft De Lokale Partij naar.

Diverse analyses van Deloitte’s bestuurskrachtonderzoek:

 1. De zienswijze zou een oprecht antwoord moeten zijn en niet daarin op diplomatieke wijze om de hete brij heen dansen. Rapport is broddelwerk ! (Christian Zielrleyn, 17 okt 16)
 2. Openbrief aan gemeentebestuur Wijdemeren; na fusie vooral bezig met jezelf  (20 okt 2016, Liesbeth Siderius).
 3. Gemeenteverslag van extra toelichting door Deloitte en Gedeputeerde Jack van der Hoek in Wijdemeren (5 oktober 2016)
 4. “Wij willen de democratie redden” (Wijdemeren2020 in art G&E, 8 okt 2016)
 5. Vragen over Deloitte rapport om tot betere analyse te komen (5 okt 2016, De Lokale Partij)
 6. Gedetailleerde analyses door Christian Zierleyn (D66 Weesp)
 7. Zelfbeeld; suggereert een grotere mate van subjectiviteit dan zelfevaluatie  (3 okt 2016 Cor Koster)
 8. Ondermaats Rapport Deloitte (28 sept 2016 Cor Koster)
 9. Het blijkt om andere zaken te gaan (26 sept 2016 Wijdemeren2020)
 10. Voorbeeld Loosdrechtse Plassen gaat mank (20 sept 2016 Egbert Lambers)
 11. Prachtige film van Provincie over Oostelijke Vechtplassen.
 12. Rapport Deloitte krijgt Gele Kaart (21 sept 2016 Wijdemeren2020)
 13. Reactie van de regio Gooi- & Vechtstreek (7 sept 2016 Regio)
 14. Ambtelijke organisatie te kwetsbaar? (5 sept 2016 Cor Koster)

Overige interessante informatie over fusie en samenwerking

  1. Openbrief van Haren Hoeksche Waard & Landgraaf aan informateur Schippers “gemeentelijke herindeling van onderop” (2 april 2017)
  2. Regionale verbanden hollen lokaal bestuur niet uit (24 mei 2017; onderzoek Universiteit Twente)
  3. Zorg in kleine gemeenten het beste geregeld (3 nov 2016; binnenlandsbestuur)
  4. Voor- & nadelen Fusie volgens Prof. Dr. Arno Korsten
  5. Het verhaal van de fusie Sudwest Fryslân (2014)
  6. Effecten van gemeentelijke herindelingen (onderzoek juni 2008 prov ZH)
  7. Inzichten obv 39 herindelingen in Gelderland, Limburg en Overijssel (onderzoek april 2013)
  8. Gemeentelijke lessen en leerervaringen bij herindeling
  9. Louter negatieve effecten bij herindeling (BinnenlandsBestuur)
  10. Einde ambtelijke fusies niet in zicht (Binnenlands Bestuur)
  11. Ambtelijke fusie: stop de laffe schijnoplossing (VNG magazine)
  12. Overzicht gemeentelijke herindeling (Wikipedia)
  13. Tijdspad Arhi artikel 8
  14. Coalitieakkoord Provincie Noord Holland (pagina 44 en 45 !!)
  15. Beleidskader gemeentelijke herindeling (Rijksoverheid 28 mei 2013/ Plasterk)
  16. Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi)
  17. arhi_factsheet I_herindeling
  18. Arhi Factsheet II “van voorstel tot herindeling”
  19. Arhi Factsheet III “Fusie van organisaties bij herindeling
  20. Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten
  21. Innoveren in samenwerking- een alternatief voor herindeling
  22. Innoveren in samenwerking- een alternatief voor herindeling

Prezi De weg van Wijdemeren

 

Uw mening telt! Deel uw inzichten en tips met ons. Bijvoorbeeld over #Fusie of een ander onderwerp. wat vindt u

Share