Nieuwsbrief 1 september 2023:

In september vinden de inwonersbijeenkomsten plaats, waarvoor inwoners van Wijdemeren van harte worden uitgenodigd om hun wensen en vragen te uiten over de toekomst van de gemeente Wijdemeren. Ook kan hiervoor de enquête worden ingevuld. Op de gemeentelijke website is een speciale pagina ingericht m.b.t. de toekomst van Wijdemeren.

In deze nieuwsbrief vertellen wij u wat meer over de stand van zaken. Hoewel er nog veel zaken niet duidelijk zijn willen wij u wel zoveel mogelijk informeren.

U kunt onze complete nieuwsbrief hier lezen.

Standvastig, gezamenlijk richting de toekomst.

Share

Nieuwsbrief 29 juli 2023, met o.a. verslag van 30 juni.

Op 30 juni zijn diverse leden van De Lokale Partij plus andere geïnteresseerde en betrokken inwoners van Wijdemeren bijeen geweest in Ankeveen. Deze avond stond in het teken van de toekomst van Wijdemeren en liep vooruit op de inwonersbijeenkomsten in september. Er zijn vragen gesteld, zorgen  geuit en ideeën  geopperd, wat allemaal is samengevat en in de nieuwsbrief staat.

Voor genoemde inwonersbijeenkomsten kan men zich aanmelden via de website van de gemeente Wijdemeren.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Luisteren naar inwoners

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Wijdemeren?

 

Share

Beëindiging samenwerking door PvdA/Groen Links

Wij zijn teleurgesteld door de door hen gemaakte keuze om uit de coalitie te stappen. Lees hier onze verklaring.

Share

Nieuwsbrief 4 juli 2023:

Vrijdag 30 juni vond een goed bezochte bijeenkomst plaats naar aanleiding van het bericht over de bestuurlijke fusie. In de nieuwsbrief een kort verslag.

Ondertussen wordt hard gewerkt aan verdere communicatie met de inwoners. Medio juli volgt hier meer informatie over.

Het Herstelplan en het Toekomstperspectief spelen uiteraard een grote rol; beide worden besproken in de commissievergadering van donderdag 6 juli, waar ieder van harte welkom is om bij te wonen. Dit kan live maar ook online.

Klik hier voor de complete nieuwsbrief.

Een ketting met sterke schakels voor de toekomst.

Share

Persbericht en nieuwsbrief 26 juni 2023: keuze richting de toekomst

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft het voornemen tijdens de gemeenteraad van 12 juli een eerste besluit te nemen om – als toekomstige bestuursvorm – te kiezen voor een bestuurlijke fusie. Een voornemen dat De Lokale Partij met pijn in het hart steunt.

Er zullen veel vragen zijn. Daarvoor organiseren wij op vrijdag 30 juni een bijeenkomst. I.v.m. de organisatie verzoeken wij u zich uiterlijk woensdag 28 juni om 12.00 uur aan te melden via info@delokalepartij.org

Meer over deze avond leest u in de nieuwsbrief, welke u hier kunt lezen.

Ook is informatie over het toekomstperspectief te vinden op de website van de gemeente Wijdemeren.

Share

Nieuwsbrief juni 2023

In deze nieuwsbrief praten we u bij over het gesprek dat de fractievoorzitters hadden met de Gedeputeerde. Daarnaast meer over het behandelverzoek SPUK, dat in de commissie van 9 mei jl. besproken is en achtergrondinformatie over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Vooralsnog blijven het onrustige tijden voor Wijdemeren, maar we blijven elkaar de hand reiken

Voor de complete nieuwsbrief klikt u hier.

We blijven elkaar de hand reiken (foto: Freepik.com)

Share

Nieuwsbrief 8 mei 2023

In deze nieuwsbrief tal van ‘pareltjes’ uit onze waterrijke gemeente, waaronder de eerste afvaart dit seizoen van de fietsboot in Loosdrecht plus een afvalproject om de Bergse Spiegelplas schoon te houden.

In de nieuwsbrief de indrukwekkende en vooral persoonlijke toespraak van onze wethouder Ron de Haan tijdens de 4 mei herdenking in Nederhorst den Berg.

Ook kunt u als inwoner van Noord-Holland meedenken over het landelijk gebied in de provincie.

Tevens staat er een planning van de toekomstvisie plus herstelplan van onze gemeente in de nieuwsbrief. Inmiddels is deze planning herzien en volgt binnenkort een herziene planning. Informatie hierover wordt tegen die tijd gecommuniceerd in de Gooi en Eemlander, de huis-aan-huis bladen en de website van de gemeente.

De complete nieuwsbrief leest u hier; de hierin genoemde planning is dus niet meer correct.

Lokaal Journaal 8 mei

Onze unieke waterrijke gemeente

Share

Kick-off project SpiegelplasSchoon

Maandag 24 april is de aftrap gegeven voor het proefproject om de Spiegelplas zelf en het gebied rondom schoon te houden. Op initiatief van inwoners Bob de Boers en Wilma Snel (van De Lokale Partij) zijn in samenwerking met Wijdemeren en Natuurmonumenten bij de Spiegelplas twee containers plus dispensers met (afbreekbare) vuilniszakjes geplaatst, zodat de bezoekers het afval mee kunnen nemen naar huis of in de container gooien. Ook wandelaars kunnen uiteraard tijdens de wandeling afval rapen. Zo houden we met elkaar de omgeving schoon.

Begin oktober wordt het project geëvalueerd.

Lees hier het complete artikel uit de Gooi en Eemlander van dinsdag 25 april.

Aftrap project

Wethouder De Haan, Wilma Snel (De Lokale Partij), Arjenne Bak (Natuurmonumenten) en Bob de Boers

Foto Margot Brakel

Share

Persbericht

 

 

De Lokale Partij draagt Ron de Haan voor

WIJDEMEREN – De selectiecommissie van De Lokale Partij in Wijdemeren draagt Castricummer Ron de Haan (63) voor als wethouder voor het college van B en W. Met De Haan is het college in Wijdemeren weer compleet. De partij stuurt aan op een benoeming van de voormalig wethouder uit Castricum in de raadsvergadering van donderdag 13 april.

De Lokale Partij moest begin dit jaar na het vertrek van Alette Zandbergen – die om gezondheidsredenen opstapte – op zoek naar een nieuwe bestuurder. Eerder was het college Stan Poels (GroenLinks) kwijtgeraakt. Hij werd opgevolgd door Maarten Hoelscher (PvdA). Het college in Wijdemeren, onder voorzitterschap van burgemeester Crys Larson, bestaat verder uit Gert Zagt (De Lokale Partij) en Els Kruijt (VVD).

Ron de Haan was in de vorige raadsperiode wethouder in de gemeente Castricum en heeft daar ervaring opgedaan met het uitvoeren van een raadsakkoord. Daarvoor was hij 14 jaar raadslid voor de lokale partij De VrijeLijst. “Wijdemeren staat voor de ingewikkelde opgave om de prachtige waterrijke dorpsgemeenschappen te behouden, kansen te benutten en samen met inwoners en ondernemers oplossingen te vinden voor de penibele financiële en organisatorische situatie waarin de gemeente zich bevindt. In de gesprekken die ik heb gehad voel ik een klik en een warm welkom. Heel eervol om voor de zes dorpen aan de slag te gaan.”

Na een zorgvuldige procedure is de selectiecommissie tot oordeel gekomen dat de bestuursstijl van Ron het beste bij De Lokale Partij en de gemeenteraad past. Ook zijn ervaring en netwerk bij Provincie Noord-Holland waren doorslaggevend.

De Lokale Partij wil nogmaals haar grote dank en waardering uitspreken voor de enorme inzet en tomeloze energie waarmee Alette Zandbergen zich jaren voor de inwoners van Wijdemeren ingezet heeft namens De Lokale Partij.

Ron de Haan

Uit Castricum afkomstige Ron de Haan

Share

Nieuwsbrief 3 april 2023

Het kan niemand ontgaan zijn, het onderzoek van COA naar mogelijkheden om (eventueel) een AZC te vestigen op het Nera-terrein in Nederhorst den Berg. In deze nieuwsbrief ruim aandacht voor dit onderwerp, dat de gemoederen behoorlijk bezig houdt.

Daarnaast nieuws over de sollicitatieprocedure voor een nieuwe wethouder. En tot slot willen wij u van harte uitnodigen voor de commissievergadering van woensdag 5 april en de beeldvormende sessie over het financieel herstelplan.

Lees hier onze complete nieuwsbrief met tijden plus achtergrondinformatie.

Nieuwsbrief 3 april 2023

Gebied rond het Nera-terrein in de Horstermeerpolder te Nederhorst den Berg

Share