Welkom op de website van De Lokale Partij in Wijdemeren

Een jonge partij, in 2014 gestart door de raadsleden Gert Zagt en Alette Zandbergen, kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en uitgegroeid tot de grootste partij van gemeente Wijdemeren na de verkiezingen in 2018. Waarna in 2022 er nog eens een verdubbeling kwam naar 8 zetels.

Waarom 

Omdat besturen en communiceren beter kan. De politiek laat de inwoners te vaak links liggen. Het zijn twee werelden. U en wij hebben daar last van. De kloof wordt maar groter en het vertrouwen brokkelt af. En dat willen wij veranderen, niet uit idealisme, maar bovenal uit noodzaak. Wij willen de politieke wereld en de wereld van onze inwoners beter op elkaar laten aansluiten. Een lokale overheid creëren die er niet ondanks de inwoners is, maar dankzij de inwoners. Een overheid die in dienst staat van die burger, die zorgt voor een optimale leefomgeving, transparant en open communiceert en de toekomst veilig stelt (financieel, veiligheid en ondernemend). Een partij die de stem van onze lokale inwoners in de politieke arena laat horen, ruggengraat heeft en gaat voor deze belangen van onze inwoners.

Waar staan wij voor

Leidraad voor ons werk in de gemeenteraad zijn onze 9 speerpunten, zie onze Speerpunten pagina of lees ze in ons Verkiezingsprogramma 2022-2026 .

Verkiezingen 16 maart 2022

Op onze verkiezingen pagina kunt u het nieuws lezen over de aan en afloop van de Gemeenteraadsverkiezingen (14, 15 & 16 maart 2022). In 2018 werden wij de grootste partij in Wijdemeren. Meer dan 20% van de kiezers heeft op ons gestemd. Een geweldig resultaat. Desondanks belandden we in de oppositie. We waren de grootste maar blijkbaar niet groot genoeg. Zie daar onze ambitie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. En die ambitie is zeker behaald. De kiezer heeft gesproken. De Lokale Partij verdubbelde in zetels. Van 4 naar 8 zetels. Actuelere berichtgeving treft u op onze nieuwsblog-pagina.

Wie zijn wij

Fractie:

Raadsleden:

Fractie-assistenten:

Bestuur

Leden 

Onze achterban is van groot belang voor het welslagen van onze missie: een partij voor iedereen. Steunt u deze missie? Sluit u zich dan bij ons aan. Samen met u zijn we sterker! Op de Doe Mee pagina kunt u zien op wat voor manier u mee kunt doen: lid worden, of meelezen met raadsstukken, of de nieuwsbrief ontvangen.

Share