Nieuwsbrief februari 2024

We zijn verheugd te kunnen melden dat de eerste verkennende gesprekken zijn geweest en dat het communicatieplan m.b.t. de fusie gereed is. Twee belangrijke onderwerpen, waarover wij in de nieuwsbrief schrijven.

Van belang is tevens de nu goedgekeurde Spreidingswet, welke invloed gaat hebben op Wijdemeren. Er is nog veel niet duidelijk, maar daarom besteden we uitgebreide aandacht aan dit onderwerp. Wij willen u hier ook graag in betrekken. In de nieuwsbrief leest u hier meer over.

Verder nog diverse andere actuele onderwerpen. Dit alles leest u hier.

Ook voor dorpen, natuur en inwoners. Als je het samen doet is er altijd licht aan de horizon!

Oog voor dorpen, natuur en inwoners. Als je het samen doet gloort er altijd licht aan de horizon!

Share

Nieuwsbrief december 2023

Na een intensief jaar kunnen we het jaar met een goed bericht afsluiten. En om met het goede door te gaan wordt u ook uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie om te toosten op het nieuwe jaar. Lees de complete nieuwsbrief hier.

Share

Nieuwsbrief 26 november 2023

We hebben intensieve maanden achter de rug – en we zijn er nog niet. Maar we zijn trots op wat er bereikt is! In deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen; over de Begrotingsraad met de algemene beschouwingen, maar ook over de stand van zaken met betrekking tot de verkenningsfase.

Blij zijn we dat het lang verwachte vervolg op de dialoogsessie over het integraal beleidskader Sociaal Domein plaats heeft gevonden. De uitkomsten van de eerder opgehaalde informatie waren verwerkt in doelen en effecten, welke op 16 november met tal van betrokken partijen zijn besproken. Voor het toekomstige gemeentelijk welzijnsbeleid is een integrale samenwerking met partners cruciaal en vooral ook dicht bij de inwoners staan. Iets wat De Lokale Partij in het DNA zit.

Onze complete nieuwsbrief kunt u hier lezen.

In balans en koersvast de toekomst en verkenningsfase in.

Share

Nieuwsbrief 25 oktober 2023

In deze nieuwsbrief een kennismaking met de plaatsvervangend burgemeester, Charlie Aptroot. Verder nodigen wij u van harte uit om mee te lezen en te denken met de begroting 2024. Hier is keihard aan gewerkt, waardoor er nu een zuivere en reële begroting ligt. Ook hard gewerkt is aan tal van verordeningen, die nu klaar zijn voor de nieuwe Omgevingswet, die per 1-1-2024 ingaat.

Uiteraard informatie over het toekomsttraject, waarover in de raadsvergadering van 5 oktober een besluit is genomen, en ander nieuws.

Klik hier voor de complete nieuwsbrief.

Stormachtige tijden

Stormachtige tijden

Share

Persbericht

Vertrek Olivier Goetheer uit de fractie.

Met teleurstelling berichten wij dat Olivier Goetheer heeft besloten de fractie van De Lokale Partij te verlaten. Lees hier het persbericht.

Share

Nieuwsbrief 1 september 2023:

In september vinden de inwonersbijeenkomsten plaats, waarvoor inwoners van Wijdemeren van harte worden uitgenodigd om hun wensen en vragen te uiten over de toekomst van de gemeente Wijdemeren. Ook kan hiervoor de enquête worden ingevuld. Op de gemeentelijke website is een speciale pagina ingericht m.b.t. de toekomst van Wijdemeren.

In deze nieuwsbrief vertellen wij u wat meer over de stand van zaken. Hoewel er nog veel zaken niet duidelijk zijn willen wij u wel zoveel mogelijk informeren.

U kunt onze complete nieuwsbrief hier lezen.

Standvastig, gezamenlijk richting de toekomst.

Share

Nieuwsbrief 29 juli 2023, met o.a. verslag van 30 juni.

Op 30 juni zijn diverse leden van De Lokale Partij plus andere geïnteresseerde en betrokken inwoners van Wijdemeren bijeen geweest in Ankeveen. Deze avond stond in het teken van de toekomst van Wijdemeren en liep vooruit op de inwonersbijeenkomsten in september. Er zijn vragen gesteld, zorgen  geuit en ideeën  geopperd, wat allemaal is samengevat en in de nieuwsbrief staat.

Voor genoemde inwonersbijeenkomsten kan men zich aanmelden via de website van de gemeente Wijdemeren.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Luisteren naar inwoners

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Wijdemeren?

 

Share

Beëindiging samenwerking door PvdA/Groen Links

Wij zijn teleurgesteld door de door hen gemaakte keuze om uit de coalitie te stappen. Lees hier onze verklaring.

Share

Nieuwsbrief 4 juli 2023:

Vrijdag 30 juni vond een goed bezochte bijeenkomst plaats naar aanleiding van het bericht over de bestuurlijke fusie. In de nieuwsbrief een kort verslag.

Ondertussen wordt hard gewerkt aan verdere communicatie met de inwoners. Medio juli volgt hier meer informatie over.

Het Herstelplan en het Toekomstperspectief spelen uiteraard een grote rol; beide worden besproken in de commissievergadering van donderdag 6 juli, waar ieder van harte welkom is om bij te wonen. Dit kan live maar ook online.

Klik hier voor de complete nieuwsbrief.

Een ketting met sterke schakels voor de toekomst.

Share

Persbericht en nieuwsbrief 26 juni 2023: keuze richting de toekomst

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft het voornemen tijdens de gemeenteraad van 12 juli een eerste besluit te nemen om – als toekomstige bestuursvorm – te kiezen voor een bestuurlijke fusie. Een voornemen dat De Lokale Partij met pijn in het hart steunt.

Er zullen veel vragen zijn. Daarvoor organiseren wij op vrijdag 30 juni een bijeenkomst. I.v.m. de organisatie verzoeken wij u zich uiterlijk woensdag 28 juni om 12.00 uur aan te melden via info@delokalepartij.org

Meer over deze avond leest u in de nieuwsbrief, welke u hier kunt lezen.

Ook is informatie over het toekomstperspectief te vinden op de website van de gemeente Wijdemeren.

Share