Nieuwsbrief juni 2023

In deze nieuwsbrief praten we u bij over het gesprek dat de fractievoorzitters hadden met de Gedeputeerde. Daarnaast meer over het behandelverzoek SPUK, dat in de commissie van 9 mei jl. besproken is en achtergrondinformatie over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Vooralsnog blijven het onrustige tijden voor Wijdemeren, maar we blijven elkaar de hand reiken

Voor de complete nieuwsbrief klikt u hier.

We blijven elkaar de hand reiken (foto: Freepik.com)

Share

Nieuwsbrief 8 mei 2023

In deze nieuwsbrief tal van ‘pareltjes’ uit onze waterrijke gemeente, waaronder de eerste afvaart dit seizoen van de fietsboot in Loosdrecht plus een afvalproject om de Bergse Spiegelplas schoon te houden.

In de nieuwsbrief de indrukwekkende en vooral persoonlijke toespraak van onze wethouder Ron de Haan tijdens de 4 mei herdenking in Nederhorst den Berg.

Ook kunt u als inwoner van Noord-Holland meedenken over het landelijk gebied in de provincie.

Tevens staat er een planning van de toekomstvisie plus herstelplan van onze gemeente in de nieuwsbrief. Inmiddels is deze planning herzien en volgt binnenkort een herziene planning. Informatie hierover wordt tegen die tijd gecommuniceerd in de Gooi en Eemlander, de huis-aan-huis bladen en de website van de gemeente.

De complete nieuwsbrief leest u hier; de hierin genoemde planning is dus niet meer correct.

Lokaal Journaal 8 mei

Onze unieke waterrijke gemeente

Share

Kick-off project SpiegelplasSchoon

Maandag 24 april is de aftrap gegeven voor het proefproject om de Spiegelplas zelf en het gebied rondom schoon te houden. Op initiatief van inwoners Bob de Boers en Wilma Snel (van De Lokale Partij) zijn in samenwerking met Wijdemeren en Natuurmonumenten bij de Spiegelplas twee containers plus dispensers met (afbreekbare) vuilniszakjes geplaatst, zodat de bezoekers het afval mee kunnen nemen naar huis of in de container gooien. Ook wandelaars kunnen uiteraard tijdens de wandeling afval rapen. Zo houden we met elkaar de omgeving schoon.

Begin oktober wordt het project geëvalueerd.

Lees hier het complete artikel uit de Gooi en Eemlander van dinsdag 25 april.

Aftrap project

Wethouder De Haan, Wilma Snel (De Lokale Partij), Arjenne Bak (Natuurmonumenten) en Bob de Boers

Foto Margot Brakel

Share

Persbericht

 

 

De Lokale Partij draagt Ron de Haan voor

WIJDEMEREN – De selectiecommissie van De Lokale Partij in Wijdemeren draagt Castricummer Ron de Haan (63) voor als wethouder voor het college van B en W. Met De Haan is het college in Wijdemeren weer compleet. De partij stuurt aan op een benoeming van de voormalig wethouder uit Castricum in de raadsvergadering van donderdag 13 april.

De Lokale Partij moest begin dit jaar na het vertrek van Alette Zandbergen – die om gezondheidsredenen opstapte – op zoek naar een nieuwe bestuurder. Eerder was het college Stan Poels (GroenLinks) kwijtgeraakt. Hij werd opgevolgd door Maarten Hoelscher (PvdA). Het college in Wijdemeren, onder voorzitterschap van burgemeester Crys Larson, bestaat verder uit Gert Zagt (De Lokale Partij) en Els Kruijt (VVD).

Ron de Haan was in de vorige raadsperiode wethouder in de gemeente Castricum en heeft daar ervaring opgedaan met het uitvoeren van een raadsakkoord. Daarvoor was hij 14 jaar raadslid voor de lokale partij De VrijeLijst. “Wijdemeren staat voor de ingewikkelde opgave om de prachtige waterrijke dorpsgemeenschappen te behouden, kansen te benutten en samen met inwoners en ondernemers oplossingen te vinden voor de penibele financiële en organisatorische situatie waarin de gemeente zich bevindt. In de gesprekken die ik heb gehad voel ik een klik en een warm welkom. Heel eervol om voor de zes dorpen aan de slag te gaan.”

Na een zorgvuldige procedure is de selectiecommissie tot oordeel gekomen dat de bestuursstijl van Ron het beste bij De Lokale Partij en de gemeenteraad past. Ook zijn ervaring en netwerk bij Provincie Noord-Holland waren doorslaggevend.

De Lokale Partij wil nogmaals haar grote dank en waardering uitspreken voor de enorme inzet en tomeloze energie waarmee Alette Zandbergen zich jaren voor de inwoners van Wijdemeren ingezet heeft namens De Lokale Partij.

Ron de Haan

Uit Castricum afkomstige Ron de Haan

Share

Nieuwsbrief 3 april 2023

Het kan niemand ontgaan zijn, het onderzoek van COA naar mogelijkheden om (eventueel) een AZC te vestigen op het Nera-terrein in Nederhorst den Berg. In deze nieuwsbrief ruim aandacht voor dit onderwerp, dat de gemoederen behoorlijk bezig houdt.

Daarnaast nieuws over de sollicitatieprocedure voor een nieuwe wethouder. En tot slot willen wij u van harte uitnodigen voor de commissievergadering van woensdag 5 april en de beeldvormende sessie over het financieel herstelplan.

Lees hier onze complete nieuwsbrief met tijden plus achtergrondinformatie.

Nieuwsbrief 3 april 2023

Gebied rond het Nera-terrein in de Horstermeerpolder te Nederhorst den Berg

Share

Persbericht 10 maart inzake Nera

Vandaag is door de gemeente Wijdemeren bekend gemaakt dat het COA de mogelijkheden gaat onderzoeken van een opvanglocatie op het Nera-terrein in Nederhorst den Berg.
De Lokale Partij neemt de verantwoordelijkheid om voor mensen in nood zorg te dragen serieus. Het grote gebrek aan opvangplaatsen voor vluchtelingen is een probleem.

De Lokale Partij heeft bedenkingen bij de timing, schaalgrootte en deze locatie voor een AZC in Wijdemeren. Wij zullen het onderzoeksrapport afwachten. Op basis van onder andere deze uitkomsten zullen we alle belangen, ook die van onze inwoners, afwegen en vooral zorgvuldigheid betrachten.

De gemeente Wijdemeren heeft voor dit project een eigen pagina op haar website, waar informatie te vinden is.

Share

Nieuwsbrief van 7 maart

Door de onzekere financiële situatie van Wijdemeren en problemen met de personele bezetting op het gemeentehuis lijkt het alsof Wijdemeren zich in troebel water begeeft. Er wordt echter hard gewerkt om alles helder te krijgen. Zoals toegezegd in een eerdere nieuwsbrief gaan we u daarover op de hoogte houden op het moment dat er daadwerkelijk nieuws te melden is.
In deze nieuwsbrief ander actueel nieuws, waaronder verkeerssituaties en het, tot onze teleurstelling, afblazen van het project Cannenburgerpark. Lees hier verder.

Nieuwsbrief 7 maart 2023

Share

Onveilige verkeerssituaties in Nederhorst den Berg

Al lang wordt veel te hard gereden in Nederhorst den Berg. Op de lange doorgaande weg, maar ook in het centrum, in de 30 kilometerzone.

Al enkele jaren vraagt Wilma Snel hier aandacht voor. In samenwerking met scholen en aanwonenden wordt hier nu actie op ondernomen. Lees hier het artikel uit de Gooi en Eemlander van 27 februari 2023.

Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Share

Graag praten we u bij in onze nieuwsbrief

Er wordt veel geschreven en gezegd over Wijdemeren. Daarom informeren wij u middels onze nieuwsbrief van 18 februari over de stand van zaken.

Hierin is onder andere te lezen welke stappen inmiddels zijn genomen met betrekking tot het preventief toezicht, is het zoeken naar een opvolger van Alette Zandbergen in gang gezet en heeft Margriet Rademaker op Gooi TV een gesprek gehad over een zelfstandig Ankeveen.

Klik hier voor de complete nieuwsbrief. Wij vertrouwen dat hierin voldoende duidelijkheid wordt geschapen.

Nieuwsbrief 18 februari

Share

Ankeveen zelfstandig? Wat vindt De Lokale Partij daarvan?

Op Gooi TV in het programma Derde Termijn, is fractievoorzitter Margriet Rademaker in gesprek met Eric Torsing, één van de initiatiefnemers voor een zelfstandiger Ankeveen.

Bekijk hier de uitzending van Gooi TV van 8 februari 2023.

Share