Persbericht 10 maart inzake Nera

Vandaag is door de gemeente Wijdemeren bekend gemaakt dat het COA de mogelijkheden gaat onderzoeken van een opvanglocatie op het Nera-terrein in Nederhorst den Berg.
De Lokale Partij neemt de verantwoordelijkheid om voor mensen in nood zorg te dragen serieus. Het grote gebrek aan opvangplaatsen voor vluchtelingen is een probleem.

De Lokale Partij heeft bedenkingen bij de timing, schaalgrootte en deze locatie voor een AZC in Wijdemeren. Wij zullen het onderzoeksrapport afwachten. Op basis van onder andere deze uitkomsten zullen we alle belangen, ook die van onze inwoners, afwegen en vooral zorgvuldigheid betrachten.

De gemeente Wijdemeren heeft voor dit project een eigen pagina op haar website, waar informatie te vinden is.

Share

Nieuwsbrief van 7 maart

Door de onzekere financiële situatie van Wijdemeren en problemen met de personele bezetting op het gemeentehuis lijkt het alsof Wijdemeren zich in troebel water begeeft. Er wordt echter hard gewerkt om alles helder te krijgen. Zoals toegezegd in een eerdere nieuwsbrief gaan we u daarover op de hoogte houden op het moment dat er daadwerkelijk nieuws te melden is.
In deze nieuwsbrief ander actueel nieuws, waaronder verkeerssituaties en het, tot onze teleurstelling, afblazen van het project Cannenburgerpark. Lees hier verder.

Nieuwsbrief 7 maart 2023

Share

Onveilige verkeerssituaties in Nederhorst den Berg

Al lang wordt veel te hard gereden in Nederhorst den Berg. Op de lange doorgaande weg, maar ook in het centrum, in de 30 kilometerzone.

Al enkele jaren vraagt Wilma Snel hier aandacht voor. In samenwerking met scholen en aanwonenden wordt hier nu actie op ondernomen. Lees hier het artikel uit de Gooi en Eemlander van 27 februari 2023.

Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Share

Graag praten we u bij in onze nieuwsbrief

Er wordt veel geschreven en gezegd over Wijdemeren. Daarom informeren wij u middels onze nieuwsbrief van 18 februari over de stand van zaken.

Hierin is onder andere te lezen welke stappen inmiddels zijn genomen met betrekking tot het preventief toezicht, is het zoeken naar een opvolger van Alette Zandbergen in gang gezet en heeft Margriet Rademaker op Gooi TV een gesprek gehad over een zelfstandig Ankeveen.

Klik hier voor de complete nieuwsbrief. Wij vertrouwen dat hierin voldoende duidelijkheid wordt geschapen.

Nieuwsbrief 18 februari

Share

Ankeveen zelfstandig? Wat vindt De Lokale Partij daarvan?

Op Gooi TV in het programma Derde Termijn, is fractievoorzitter Margriet Rademaker in gesprek met Eric Torsing, één van de initiatiefnemers voor een zelfstandiger Ankeveen.

Bekijk hier de uitzending van Gooi TV van 8 februari 2023.

Share

Wethouder Alette Zandbergen legt functie neer.

6 februari 2023: Niet lichtzinnig en met pijn in het hart legt wethouder Zandbergen haar functie neer.

Lees hier haar persoonlijke bericht alsmede het persbericht van bestuur & fractie. Inmiddels zijn wij op zoek naar een vervanger.

Share

Wij wensen iedereen een in alle opzichten gezond en voorspoedig 2023!

2022 was een roerig jaar; wereldwijd maar ook dichterbij. Voor ons, De Lokale Partij, een jaar met succesvolle verkiezingen. Dit door de kiezers in ons gestelde vertrouwen willen we waarmaken.
We staan voor de niet geringe opgave om Wijdemeren financieel en organisatorisch gezond te maken. Daar maken we ons hard voor. Dat doen we met elkaar. En voor elkaar.

Lees onze persoonlijke wensen voor 2023 in ons eerste Lokaal Journaal van 2023.

Met elkaar. Voor elkaar.

Een nieuw jaar, waar we met elkaar wat moois van gaan maken!

Share

Lokaal Journaal van 15 december

Woensdag 14 december vonden de algemene beschouwingen plaats. De begroting 2023 is daarbij, hoewel niet sluitend, met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Niet dat iedereen hier blij mee was, maar wél een document dat dient als basis voor het maken van een herstelplan.

Lees hier het betoog van onze fractievoorzitter Margriet Rademaker.

Hoe nu verder?

Share

Lokaal Journaal van 10 november 2022

Woensdag 16 november 2022 vervalt het overgangsrecht van de oude Provinciale Ruimtelijke Verordening en geldt de nieuwe Provinciale Omgevings Verordening. Voor een aantal projecten is het halen van deze deadline cruciaal voor het al dan niet doorgaan, wat besproken werd in de commissievergadering van 8 november.

Lees hier onze complete nieuwsbrief.

Samen_puzzelstukjes

Met elkaar de puzzelstukjes passend krijgen.

Share

Raadsvergadering 27 oktober 2022

De komende Raadsvergadering gaat o.a. over de volgende onderwerpen:

  • Verklaring van geen bedenkingen Fort Spion
  • Weigering Verklaring van geen bedenkingen Nederhorst den Berg Noord
  • Weigering Verklaring van geen bedenkingen Eilandseweg 32
  • Raadsvoorstel Porseleinhaven

Zie wijdemeren.raadsinformatie.nl voor de volledige agenda.

Share